Neuro­psykiatrinen valmennus

Mitä ratkaisu­keskeinen
neuro­psykiatrinen valmennus on?

Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmennus on tukimuoto, jolla pyritään vahvistamaan arjen sujuvuutta tilanteissa, joissa neuropsykiatriset oireet ja toiminnanohjauksen vaikeudet aiheuttavat haittaa toimintakyvylle.

Neuropsykiatrisia erityispiirteitä ovat esimerkiksi ADHD ja ADD, autisminkirjon oireyhtymä, Touretten oireyhtymä, kielelliset erityisvaikeudet sekä oppimisvaikeudet. Valmennus tapahtuu asiakkaan ympäristöissä ja valmentaja voi käydä koulussa, jos ongelmat ilmenevät siellä.

Vuoro­vaikutuksella on tärkeä merkitys

Valmennuksessa oleellista on valmennettavan merkittävä rooli sekä valmentajan ja valmennettavan keskinäinen vuorovaikutus.

Valmennuksen tavoitteet laaditaan yhdessä ja siten, että valmennettavan on mahdollista oppia keinoja ja löytää voimavarojaan, joita hän voi hyödyntää toiminnassaan.

Valmennuksen aikana valmennettava saa myös lisätietoa neuropsykiatrisista erityispiirteistään.

Lapsilla valmennuksessa pyritään, että lapsen lähipiirin tietoisuus lisääntyy ja perhe löytää keinoja lapsen tukemiseen.