Toiminta­terapia

Mitä toiminta­terapia on?

Toimintaterapia on terapiamuoto, joka perustuu toiminnan terapeuttiseen käyttöön yhdessä asiakkaan ja terapeutin väliseen vuorovaikutukseen. Toimintaterapian tarkoituksena on auttaa lasta tai nuorta suoriutumaan hänelle tärkeistä arjen asioista. Näitä asioita ovat mm. koulu ja opiskelu, vapaa-aika, leikkiminen ja kavereiden kanssa toimiminen, asiointi, hygienia, arjen rutiinit.

Toiminta­terapiaan liittyen vahvistettavia valmiuksia ovat:

  • hieno- ja karkeamotoriikka,
  • sensomotoriikka ja aistisäätely,
  • leikkitaidot,
  • tunnetaidot,
  • hahmottaminen,
  • oman toiminnanohjaus,
  • tarkkavaisuus,
  • vuorovaikutustaidot
  • itsestä huolehtimisen taidot kuten peseytyminen, ja ruokailut

Mitä toiminta­terapiassa tapahtuu?

Terapian alussa tehdään yksilölliset tavoitteet yhdessä ja niiden toteutumista arvioidaan.

Tavoitteita tehdessä huomioidaan perheen tilanne ja voimavarat ja etsitään yhdessä sopivia ratkaisuja perheen arkeen.

Terapiassa on tärkeää kunnioittaa lapsen oikeutta olla oma itsensä ja auttaa häntä ylittämään hänen elämässään olevia haasteita.