Yritys

Keitä me olemme?

Alta löydät Onnen Aistit- terapianpalvelun terapeuttien tarinat.

Onnen Aistit - Kati Kajander

Kati Kajander

Toimintaterapeutti (AMK), ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja, fysioterapeutti ja autismiasiantuntija

Työskentelen pääasiassa lasten ja nuorten kanssa, mutta minulla on kokemusta myös aikuisten kanssa työskentelystä. Minulla on lisäkoulutusta erityisesti neuropsykiatristen häiriöiden osalta sekä itse- ja tunnesäätelyntaitojen osalta. Lisäksi olen käynyt sensorisen integraation koulutuksesta osat A ja B.

Täällä maalla pystyn hyödyntämään lähellä olevaa luontoa ja eläimiä asiakastyössä. Minulla lisäkoulutusta luonnon terveysvaikutuksista mm. autisminkirjon haasteisiin ja
tarkkaavaisuushäiriöön.

Olen suorittanut myös Green Care- perusopinnot. Kommunikaatiomenetelminä myös tukiviittomat ja kuvat.

Terapiapalvelut suomeksi ja englanniksi.

Onnen Aistit - Heidi Hietarinta

Heidi Hietarinta

Toimintaterapeutti (AMK), vauvahieronta ohjaaja, Life Coach -valmentaja EFT (Emotional Freedom Tecniques) hoitaja ja tanssi-ja liiketerapia ohjaaja (EA1-kurssi ja tanssipedagogiikan perusteet)

Erityisosaaminen ja pääasiallinen asiakaskohderyhmä: Lasten ja nuorten toimintaterapia, eläinavusteinen toimintaterapia, tanssi- ja liiketerapia.

Olen valmistunut toimintaterapeutiksi Turun ammattikorkeakoulusta vuonna 2018. Mielenkiinnon kohteitani jo opintojen aikana oli työ lasten ja nuorten parissa, johon suuntauduin useamman harjoittelun sekä syventävän projektin kautta. Lisäksi tein pari pitkää harjoittelua psykiatrian avohoidon puolella. Opinnäytetyöni tein aistiympäristön esteettömyyteen liittyen. Aikaisemmalta koulutukseltani olen suuhygienisti (AMK) ja ehdin tehdä alalla 15-vuotisen uran kaiken ikäisten asiakkaiden parissa. Olen kiinnostunut ihmisestä kokonaisuutena ja jatkokoulutan itseäni monipuolisesti. Työskentelen toimintaterapeuttina itsenäisenä ammatinharjoittajana.

Vapaa-aikani kuluu pitkälti nelihenkisen perheeni, koiran, ystävien ja rakkaan musiikkiharrastusken laulun, Aboa Gospel -kuoron, pianon -ja viulunsoiton parissa. Harrastuksiini lukeutuu myös tanssi, teatteri, ratsastus, valokuvaus, luonnossa liikkuminen, maalaaminen ja veneily.

Onnen Aistit - Noora Lehtinen-Skews

Noora Lehtinen-Skews

Toimintaterapeutti (AMK), puhevammaisten tulkki

Työskentelen pääasiassa lasten ja nuorten kanssa. Minulla on kokemusta myös työikäisten kanssa työskentelystä. Mielenterveys ja tunnetaidot ovat erityisiä mielenkiinnon kohteitani sekä luovien menetelmien hyödyntäminen terapiassa. Olen käynyt sensorisen integraation koulutuksen A-osion sekä soveltavan liikunnan koulutuksen (perusteet ja jatko). Kommunikaatiomenetelminä tukiviittomat, kuvat ja bliss-symbolit. Terapiapalvelut suomeksi, ruotsiksi, englanniksi ja suomalaisella viittomakielellä.